Beeldmateriaal en Boeken
In het museum bevindt zich een enorme hoeveelheid, documenten,
foto’s, films, dvd’s en boeken , waarin de geschiedenis van Woubrugge
en Hoogmade in beeld wordt gebracht. Op dit moment wordt alles zoveel
mogelijk gedigitaliseerd en in de toekomst zal deze collectie ook op de
website toegankelijk worden.


Documenten
Er is een uitgebreid archief met brieven, knipsels, krantenartikelen e.d. . Deze documenten zijn in het museum te raadplegen.


Ansichten
Jan Stigter heeft van jongs af aan een verzameling opgebouwd met ansichten van Hoogmade, Woubrugge en de omliggende dorpen. Een bijzondere collectie, die ter inzage is in het museum. Van Woubrugge alleen zijn er al meer dan 1000 exemplaren.

Foto’s
Van talloze woningen, boerderijen, molens, winkeltjes, personen etc. en niet te vergeten van de Wetering, de kerken, de bruggen, de evenementen, historische gebeurtenissen zijn foto’s bewaard gebleven en in het museum te bekijken. Bekend is de fotoverzameling van Bep van der Laan (FotoBep.nl), inmiddels gedigitaliseerd, waarover het museum nu beschikt.

In 2021 heeft Bep haar fotoalbums geschonken aan het museum, waarvan een aantal inmiddels overgebracht is naar het museum.

Omdat er niet voor alle albums in de expositieruimte plek is, treft u er hier een aantal aan op de speciaal hiervoor aangeschafte trolley.

Geregeld zullen de fotoboeken gewisseld worden.

Bep heeft ook twee boekjes samengesteld. In 1992 “Zo was Woubrugge”, waarvan nog enkele exemplaren te koop zijn in het museum, en in 1996 “Handel en wandel in Woubrugge”, wat helaas alleen nog via internet op de kop te tikken is.


DVD’s
In 2016 is de in 1995 gemaakte film “Zo was Woubrugge in 1962” op DVD
uitgebracht. Een prachtig document, door 3 bekende Woubruggenaren van
commentaar voorzien. Er zijn nog steeds exemplaren van te koop.


Films
In het verleden zijn diverse films opgenomen, bijv. van De Heerlijkheid Hoogmade in 1988, Woutje Brugge 1986, IJspret in Januari 1979, Senioren-gym, 25 jaar Juliana etc. U kunt deze in het museum nog bekijken.


USB-sticks
Nieuw zijn de filmpjes over Woubrugge op usb-sticks in april 2020 gemaakt door Hans Bax (te koop in het museum)


BOEKEN
In te zien in onze bibliotheek: het museum beschikt over een uitgebreide collectie boeken over Hoogmade, Woubrugge, Rijnland, geschiedenis van de streek e.d. Deze zijn ter inzage en ter bestudering. Diverse boeken zijn door de Historische Vereniging in de loop der jaren uitgegeven
en in het museum te koop; sommige nog in zeer beperkte hoeveelheid.


De JACOBSLADDER

De Historische Vereniging O.C. van Hemessen, opgericht op 12 juni 1979, geeft 4 keer per jaar het blad Jacobsladder met informatie en artikelen over allerlei historische aspecten van Hoogmade en Woubrugge en de nabije omgeving. Alle uitgebrachte exemplaren zijn ter inzage.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.