Welkom op de pagina van de Historische Vereniging
Otto Cornelis van Hemessen.

De Historische Vereniging O.C. van Hemessen is op 12 juni 1979 opgericht
en telt ruim 400 leden.

Wat doet de vereniging?

 1. De Jacobsladder:
  Het verenigingsblad “De Jacobsladder”, dat viermaal per jaar
  verschijnt, geeft aan de leden van de vereniging informatie over de
  dorpsgeschiedenis van Hoogmade en Woubrugge, in verhalen van
  vroeger, interessante interviews met oud(ere) dorpsbewoners, foto’s
  enz.
 2. Publicaties:
  Incidenteel verzorgt de vereniging publicaties en/of boeken. In het
  Museum Van Hemessen (Dokter Lothlaan 1 te Woubrugge) liggen
  hiervan inzage-exemplaren. Voor zover nog voorradig kunnen deze
  aangeschaft worden. Zie hiervoor de bestellijst.
 3. Excursies/lezingen:
  Bij voldoende belangstelling organiseert de vereniging jaarlijks een
  excursie, gericht op een historisch onderwerp of naar een historische
  plaats. De vereniging organiseert ook lezingen of voordrachten over
  een historisch onderwerp.

Algemene Ledenvergaderingen:
De Algemene LedenVergaderingen (ALV) worden gehouden in Café Die
Twee, Bateweg 78 te Woubrugge (Sporthal Oudendijk). Datum en tijdstip van
de ALV worden gepubliceerd in De Jacobsladder. In De Jacobsladder zijn ook
de jaarstukken opgenomen.
Naast het huishoudelijke deel wordt tijdens de ALV een lezing of voordracht
over een historisch onderwerp gehouden.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:


Voorzitter:

Ed Molenaar
Schouw 17
2481 CP Woubrugge
telefoon: 06 2905 6401
e-mail: ed.molenaar@ziggo.nl


Secretaris:
Anneke Zwarst-Groen
Van Eeghenstraat 40
2481 XS Woubrugge
telefoon: 0172 518 186 / 06 4451 4624
e-mail: a.h.zwarst@kpnmail.nl


Penningmeester:
Ton Meester
Cantharel 72
2403 RA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 518 560 / 06 8146 1919
e-mail: ton.meester@gmail.com


Bestuursleden:
Thea Kok-Lansbergen
Pim Laarmans
Peter de Lange


Lidmaatschap van de vereniging
Wilt u lid worden? Voor slechts € 15,00 per jaar bent u lid en steunt u de
vereniging.
Leden, die buiten Woubrugge of Hoogmade wonen, betalen (i.v.m. de
verzendkosten van de Jacobsladder) € 25,00 per jaar.
Opgeven voor het lidmaatschap kan per e-mail of telefonisch bij de secretaris
(a.h.zwarst@kpnmail.nl / 0172 518 186 of 06 4451 4624)
De contributie kunt u overmaken op de bankrekening van de vereniging
(NL28 RBRB 0850 0174 16 t.n.v. Hist. Ver. O.C. van Hemessen).

Wilt u de vereniging (extra) financieel steunen?
Weet u dat uw financiële bijdrage aan onze vereniging aftrekbaar is bij de
aangifte inkomstenbelasting? Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden.
Alleen periodieke giften zijn aftrekbaar. Maar, wat is een periodieke gift:

 1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse
  gift in 1 keer of in meer keren betaalt;
 2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar (langer mag ook);
 3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt (bijv. na 5 jaar of als
  u overlijdt).
  Om uw periodieke gift te mogen aftrekken moet u deze gift vastleggen in een
  overeenkomst die u door een notaris laat opmaken of – en dat is eenvoudiger
  en gratis – in een overeenkomst met ons. Bij www.Belastingdienst.nl
  Overeenkomst Periodieke Giften, kunt u een formulier downloaden en
  invullen.
  Voor het aftrekken van deze periodieke gift geldt geen drempel of maximum.
  Ook kunt u de penningmeester hierover benaderen.

Privacy-verklaringen

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.