DE JACOBSLADDER
Na de oprichting van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen in 1979 kwam er ook een verenigingsblad onder de naam Het Ottootje; de eerste uitgave verscheen in juni 1981 eenvoudig van opzet, gestencild, met lichtblauwe kaft. De naam deed wat carnavalesk aan, vond ook de redactie, maar na een oproep om een betere naam te bedenken kwam al snel: De Jacobsladder. Uitgave nr. 3 van hetzelfde jaar had al deze benaming en zo is het tot de dag van vandaag gebleven. Wat de lay-out betreft zijn er grote stappen gezet en de huidige uitgaven zijn beslist het bewaren waard, niet alleen vanwege het zeer verzorgde uiterlijk, maar ook om de inhoud. Sinds 2014 wordt het blad in kleur uitgegeven.

De Jacobsladder verschijnt 4 keer per jaar. Veel aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van Hoogmade en Woubrugge, hun bewoners, bijzondere bedrijven, gedenkwaardige gebeurtenissen e.d. Verhalen van vroeger, verteld door oude(re) inwoners, foto’s,(kranten-artikelen, voorwerpen uit het museum vormen vaak de basis.


Met één click op de button “JACOBSLADDER” komt u op de website van de
Historische Vereniging: www.hemessen.nl Op deze website vindt u het archief van bijna alle gepubliceerde Jacobsladders. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt om alle uitgaven te bewerken en online toegankelijk te maken. Verder vindt u op deze site een zoekfunctie op alfabet van de artikelen én foto’s van de jaargangen t/m 2015.


De redactie van De Jacobsladder bestaat uit:
Thea Kok-Lansbergen (eindredactie)
Emmalaan 74
2481 BB Woubrugge
telefoon 0172-518 585
e-mail: thea.lansbergen@ziggo.nl
Pim Laarmans
Anneke Zwarst

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.