Museum OUD

Over ons museum

Dr. J.N. Haasbroek temidden van de collectie van het Museum Van Hemessen in Woubrugge. Haasbroek heeft in de vele jaren als conservator van de collectie, deze laten groeien tot ruim 1200 objecten. Het Museum “Van Hemessen” is de opvolger van het, door bezuiniging getroffen, Gemeente Museum “Van Hemessen”.


Museum Van Hemessen
Dokter lothlaan 1 2481 AB Woubrugge
Open: elke zaterdag van 10-12 uur en op afspraak

 

De oorsprong van museum “Van Hemessen”

De basis van de museumcollectie is in de jaren 1890-1937 bijeengebracht door O.C. van Hemessen, veldwachter in Woubrugge van 1884 tot 1924 en gemeentearchivaris van 1924 tot zijn overlijden in 1937. In verschillende publicaties, in het bijzonder in de boeken ‘Ene wandeling door Woubrugge en Hoogmade’ (1904) en ‘Jacobswoude en Woubrugge’ (1932) heeft hij de door hem verworven kennis vastgelegd.

De voortdurend groeiende verzameling werd aanvankelijk tentoongesteld in het gemeentehuis, later in een lokaal van de gemeenteschool. Thans is het museum gevestigd op de eerste verdieping van de voormalige brandweergarage (gebouwd in 1952). Het is te vinden op de hoek van de Kerkstraat en de dokter Lothlaan in Woubrugge.

 

Permanente expositie

De permanente expositie bestaat uit prentbriefkaarten, foto’s, scheepsmodellen, (scheepsbouw) gereedschappen, negentiende-eeuwse schoolattributen, archeologische vondsten, documenten en kaarten. Dit alles ter illustratie van de geschiedenis van de Rijnlandse dorpen Woubrugge en Hoogmade, de daartoe behorende polders en het verdwenen dorp Jacobswoude.

 

 

 

Dominee Alexander Comrie

Voorts wordt aandacht besteed aan de in 1653 door Pieter Post gebouwde Nederlands hervormde kerk en de achttiende-eeuwse dominee Comrie.

Alexander Comrie (Perth (Schotland), 16 december 1706 – Gouda, 10 december 1774) was een Nederlandse gereformeerde predikant van Schotse komaf en een van de laatste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie.

In tal van werken verdedigde hij rechtzinnige leerstellingen en verzette hij zich tegen de opkomende geest van de verlichting. Comrie heeft de orthodox-gereformeerde theologie beïnvloed en is daardoor ook landelijk bekend geworden. Zowel Abraham Kuyper (voorman van de Gereformeerde Kerken in Nederland) als Gerrit Hendrik Kersten (voorman van de Gereformeerde Gemeenten) voelden zich door Comrie geïnspireerd.

Comrie heeft tientallen jaren het predikantschap in Woubrugge uitgeoefend.

 

Museum Van Hemessen

Het museum heeft een grondige verbouwing ondergaan zodat de nog steeds groeiende collectie op een verantwoorde wijze kan worden opgeslagen en tentoongesteld. Onder leiding van Haasbroek wordt de collectie toegankelijk gemaakt voor een nog groter publiek door de inzet van bijvoorbeeld deze website. Het is zijn wens om de gehele collectie te digitaliseren en via het internet zichtbaar te maken. Daarbij is de hulp van vrijwilligers geboden. De ruim 1200 objecten moeten ingescand en gefotografeerd worden en moeten vervolgens in de computer worden opgeslagen. Gelukkig kan er gerekend worden op de hulp van actieve leden van de Historische Vereniging ‘O.C. van Hemessen’.

 

Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude

Stichting cultuur

Deze stichting heeft het beheer over de museumcollectie en de omvangrijke collectie ansichtkaarten uit de voormalige verzameling van Jan Stigter. Het is de bedoeling om ook deze collectie te digitaliseren en via het internet zichtbaar maken.

 

Historische Vereniging ‘O.C. van Hemessen’

Tussen het museum en de historische vereniging bestaat al jaren een hechte vriendschappelijke band en deze zal door de huidige informatie-technologie nog intensiever gaan worden. In deze samenwerking zal ook de genoemde stichting een belangrijke plaats innemen.

Er is nog veel werk te verzetten en dankzij de vrijwilligers is er de mogelijkheid dit te verwezenlijken. Maar er zijn ook donkere wolken op komst, de recente bezuinigingsmaatregelen maken het extra moeilijk om al deze projecten binnen afzienbare tijd te verwezenlijken. Het museum moet ‘commercieel’ worden om te kunnen voortbestaan. Er moeten nieuwe bronnen worden aangeboord om dit belangrijke werk voort te kunnen zetten.

 

“Wie het verleden niet kent,
heeft geen toekomst!”

Om dit verleden vast te leggen zodat ook de generaties na ons daar gebruik van kunnen maken wordt er op dit moment geprobeerd:

 • de gehele collectie van het museum te digitaliseren;
 • alle objecten (digitaal) te archiveren;
 • de 8mm-film uit 1962 (geschonken door De Lofstem) op DVD uit te brengen;
 • de collectie ansichtkaarten te digitaliseren;
 • het museum, de stichting en de vereniging in één website onder te brengen;
 • ruimere aandacht te schenken aan de recente geschiedenis van bedrijven en instellingen;

Om dit te verwezenlijken beschikt het museum over een (in bruikleen geschonken) computer uit 2003 die maar net in staat is om een internetpagina te tonen. De Modelbouw Vereniging Woubrugge  is zo vriendelijk om het museum te laten inloggen op hun internetverbinding. Zonder deze genereuze steun is het vrijwel onmogelijk om de genoemde projecten te realiseren.
Vanwege de bezuinigingen zijn scholen niet langer in de gelegenheid een bezoek aan het museum te brengen, maar met een website kan het museum wel naar de school. En met de website komt het museum niet alleen bij de mensen thuis, maar het komt ook bij bedrijven en instellingen. U kunt daar als ondernemer gebruik van maken door uw website op de website van het museum te vermelden. Een voorbeeld daarvan ziet u hieronder.
Het museum heeft dringend behoefte aan een goede computer en een helder beeldscherm (i.v.m. de foto’s). Als uw bedrijf ons daar bij kan helpen dan heeft het museum niet alleen een rijke geschiedenis maar ook een glanzende toekomst.

 

Zie ook:

Historische Vereniging ‘Otto Cornelis van Hemessen’

Natuurlijk Jacobswoude

Oude landkaarten

De geschiedenis van Woubrugge

De geschiedenis van Zuid-Holland. Gemeente Kaag en Braassem

Cultuurhistorische Vereniging ‘Ter Aar’

Stichting Oud Alkemade

Stichting Groenlicht

Feike de Vries

 

 

 

One thought on “Museum OUD”

 1. De link http://www.oudwoubrugge.nl is NU direct doorgelinkt naar http://www.museumwoubrugge.nl. Mijn oude pagina’s zijn verwijderd op mijn website. Wellicht in Google nog even zichtbaar.

  Vond nog 1 recent gastenboek bericht van 26-10-2012 op deze oude site, hierbij tekst en email adres van inzender:
  Naam: Kees Homma
  Email adres: digicase@upcmail.nl
  Datum: 2012-10-27
  Bericht: Omstreeks 1926 hebben mijn grootouders (Kees en Rika Homma) geruime tijd met hun scheepje in Woubrugge doorgebracht bij geloofsgenoten. Omdat mijn opa er afwijkende ideeen op na hield over het geloof gaf dit regelmatig aanleiding tot conflicten met de andere gelovigen in het dorp wat uiteindelijk resulteerde in het kapen van zijn schip en het tot zinken brengen in de Brasemermeer. Een artikel hierover met foto heeft in de lokale (leids dagblad?) gestaan. Helaas is dit knipsel verloren gegaan. Zijn er nog personen die info hebben over mijn opa, zijn \’daden\’ in die tijd of een kopie van het krantenartikel hebben dan houd ik mij aanbevolen.
  Verder complimenten over de site.
  gr. Kees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-Spam Quiz: