Welkom op de website van Museum Van Hemessen.


Het museum Van Hemessen is vernoemd naar de veldwachter van

Woubrugge, Otto Cornelis van Hemessen. Hij is degene die het grootste deel

van de museumcollectie heeft samengesteld. De collectie werd eerst getoond

in het gemeentehuis en later in een lokaal van de gemeenteschool. Het

museum is sinds 1951 te vinden op de eerste verdieping van de voormalige

brandweergarage aan de Dokter Lothlaan 1 in Woubrugge.

De vaste expositie bestaat uit verschillende prentbriefkaarten, foto’s,

scheepsmodellen, gereedschappen, archeologische vondsten, documenten,

kaarten en schoolattributen. Wat deze collectie samenbindt is de

geschiedenis van de Rijnlandse dorpen Woubrugge en Hoogmade, de daarin

gelegen polders en het verdwenen dorp Jacobswoude.

Naast de vaste expositie worden jaarlijks tijdelijke tentoonstellingen ingericht.

Beknopte geschiedenis van Hoogmade en Woubrugge

Twee dorpen, die in veel dingen op elkaar lijken, maar toch ook veel van elkaar

verschillen.

HOOGMADE lag vanouds zeer geïsoleerd midden in een waterrijk gebied en was

een vrije heerlijkheid, die toebehoorde aan de Heren van Poelgeest. Pas in 1862

werd het uit dit isolement verlost door de aanleg van een grindweg naar Leiderdorp,

gevolgd door de aanleg van een grindweg via Ofwegen naar Woubrugge. Het dorp

was overwegend Rooms-Katholiek. Door de eeuwen heen was Hoogmade vooral

een agrarische gemeente. Rond 1850 werd het verenigd met het naburige

Woubrugge.

WOUBRUGGE strekt zich uit over het grondgebied van de vroegere heerlijkheden

Esselyckerwoude en Jacobswoude. In de middeleeuwen bestond er nog geen

nederzetting langs de Woudwatering, maar lag de voornaamste van deze

heerlijkheden, Jacobswoude, aan de Herenweg.

Toen Jacobswoude t.g.v. de sterke vervening ten onder ging, ontstond een nieuwe

nederzetting aan de Woudwatering: Woubrugge, gelegen aan één der belangrijkste

vaarroutes in die tijd. Hoewel ook Woubrugge oorspronkelijk zuiver agrarisch was,

werd de economische groei vooral door de scheepvaart en later het watertoerisme

sterk bevorderd.

Zowel Hoogmade als Woubrugge zijn bekend geworden door de nabijheid van

Braassemermeer, Wijde Aa en Does. Pleziervaart en recreatie vieren hier hoogtij.


Bron: Oude prentkaarten vertellen over Hoogmade en Woubrugge.

J.W. van Zwieten, mei 1970.

ADRES

Dokter Lothlaan 1

2481 AB Woubrugge


OPENINGSTIJDEN

(Tijdelijk gesloten)

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.