Welkom op de website van Museum Van Hemessen.


Het museum Van Hemessen is vernoemd naar de veldwachter van

Woubrugge, Otto Cornelis van Hemessen. Hij is degene die het grootste deel

van de museumcollectie heeft samengesteld. De collectie werd eerst getoond

in het gemeentehuis en later in een lokaal van de openbare school. Het

museum is sinds 1951 te vinden op de eerste verdieping van de voormalige

brandweergarage aan de Dokter Lothlaan 1 in Woubrugge.

De vaste expositie bestaat uit verschillende prentbriefkaarten, foto’s,

scheepsmodellen, gereedschappen, archeologische vondsten, documenten,

kaarten en schoolattributen. Wat deze collectie samenbindt is de

geschiedenis van de Rijnlandse dorpen Hoogmade en Woubrugge, de daarin

gelegen polders en het verdwenen dorp Jacobswoude.

Naast de vaste expositie worden jaarlijks tijdelijk tentoonstellingen ingericht.


Beknopte geschiedenis van Hoogmade en Woubrugge

Het boek ‘Oude prentkaarten vertellen over Hoogmade en Woubrugge’ van

J.W. van Zwieten, mei 1970, vermeldt het volgende.

Twee dorpen, die in veel dingen op elkaar lijken, maar toch ook veel van

elkaar verschillen.

HOOGMADE lag vanouds zeer geïsoleerd midden in een waterrijk gebied en

was een vrije heerlijkheid, die toebehoorde aan de Heren van Poelgeest. Pas

in 1862 werd het uit dit isolement verlost door de aanleg van een grindweg

naar Leiderdorp, gevolgd door de aanleg van een grindweg via Ofwegen naar

Woubrugge. Het dorp was overwegend Rooms-Katholiek. Door de eeuwen

heen was Hoogmade vooral een agrarische gemeente. Rond 1850 werd het

verenigd met het naburige Woubrugge.

WOUBRUGGE strekt zich uit over het grondgebied van de vroegere

heerlijkheden Esselyckerwoude en Jacobswoude. In de middeleeuwen

bestond er nog geen nederzetting langs de Woudwatering, maar lag de

voornaamste van deze heerlijkheden, Jacobswoude, aan de Herenweg.

Toen Jacobswoude ten gevolge van de sterke vervening ten onder ging,

ontstond een nieuwe nederzetting aan de Woudwatering: Woubrugge,

gelegen aan één der belangrijkste vaarroutes in die tijd. Hoewel ook

Woubrugge oorspronkelijk zuiver agrarisch was, werd de economische groei

vooral door de scheepvaart en later het watertoerisme sterk bevorderd.

Zowel Hoogmade als Woubrugge zijn bekend geworden door de nabijheid

van Braassemermeer, Wijde Aa en Does. Pleziervaart en recreatie vieren hier hoogtij.

ADRES

Dokter Lothlaan 1

2481 AB Woubrugge


OPENINGSTIJDEN

Elke zondag geopend van 14:00 tot 16:00 uur


Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.