Museum Van Hemessen

Over ons museum

 

Museum Van Hemessen

Dokter Lothlaan 1     2481 AB   Woubrugge

Open: elke zondag van 14-16 uur en op afspraak

2004-06-0735


Dr. J.N. Haasbroek te midden van de collectie van het Museum Van Hemessen * in Woubrugge. In de jaren dat hij als conservator de collectie beheerde is deze gegroeid tot ruim 1200 objecten.                   * Het Museum “Van Hemessen” is de opvolger van het Gemeente Museum “Van Hemessen”.

De oorsprong van museum “Van Hemessen”

De basis van de museumcollectie is in de jaren 1890-1937 bijeengebracht door O.C. van Hemessen, veldwachter in Woubrugge van 1884 tot 1924 en gemeentearchivaris van 1924 tot zijn overlijden in 1937. In verschillende publicaties, in het bijzonder in de boeken ‘Ene wandeling door Woubrugge en Hoogmade’ (1904) en ‘Jacobswoude en Woubrugge’ (1932) heeft hij de door hem verworven kennis vastgelegd.

Lees meer over O.C. van Hemessen

De voortdurend groeiende verzameling werd aanvankelijk tentoongesteld in het gemeentehuis en later in een lokaal van de gemeenteschool. Thans is het museum gevestigd op de eerste verdieping van de voormalige brandweergarage (gebouwd in 1952). Het is te vinden op de hoek van de Kerkstraat en de Dokter Lothlaan te Woubrugge.

De permanente expositie bestaat uit negentiende-eeuwse schoolattributen, prentbriefkaarten, foto’s, scheepsmodellen, (scheeps-bouw) gereedschappen,  archeologische vondsten, documenten en kaarten. Dit alles ter illustratie van de geschiedenis van de Rijnlandse dorpen Woubrugge en Hoogmade, de daartoe behorende polders èn het verdwenen dorp Jacobswoude.

 

1a steen

Bodemvondsten

Clipboard2t

Dominee Alexander Comrie

Voorts wordt aandacht besteed aan de, in 1653 door Pieter Post gebouwde Nederlands hervormde kerk, en de achttiende-eeuwse dominee Comrie. Alexander Comrie (Perth (Schotland), 16 december 1706 – Gouda, 10 december 1774) was, hoewel van Schotse komaf, predikant in de Nederlands Hervormde kerk en een van de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. In tal van werken verdedigde hij rechtzinnige leerstellingen en verzette hij zich tegen de opkomende geest van de verlichting. Comrie heeft de orthodox-hervormde theologie beïnvloed en is daardoor ook landelijk bekend geworden. Zowel Abraham Kuyper (voorman van de Gereformeerde Kerken in Nederland) als Gerrit Hendrik Kersten (voorman van de Gereformeerde Gemeenten) voelden zich door Comrie geïnspireerd.

Comrie is na zijn studie in Woubrugge beroepen en tot zijn emeritaat predikant in Woubrugge geweest.

Museum Van Hemessen

Tussen oktober 2010 en april 2011 heeft het museum een grondige verbouwing ondergaan. De zolder, jammer genoeg alleen bereikbaar via een vlizotrap, was niet geïsoleerd. De grote ruimte (meer dan 50 m2 vloeroppervlak) was dus ‘s zomers plofheet, ‘s winters ijskoud en daarmee ongeschikt voor museumgebruik.

Rommelzolder - - - - - - - donker - -- - -en - - - -ongeïsoleerd.

Rommelzolder                       donker       en        ongeïsoleerd.

Met vereende krachten is het dak geïsoleerd, elektrische leidingen vernieuwd, goede TL-verlichting aangebracht en een parketvloer gelegd. Met als resultaat dat de nog steeds groeiende collectie op een verantwoorde wijze kan worden opgeslagen en tentoongesteld.

Bouwmateriaal aan het werk Resultaat

Bouwmateriaal                         aan het werk                                   Resultaat

Er wordt hard gewerkt om de collectie toegankelijk te maken voor een groter publiek door de inzet van bijvoorbeeld deze website. Het is de bedoeling om de collectie te digitaliseren en via het internet zichtbaar te maken. De ruim 1200 objecten moeten daartoe systematisch gefotografeerd, van informatie voorzien en vervolgens in de computer worden opgeslagen. Daarbij is de hulp van vrijwilligers onmisbaar.
Gelukkig kan er gerekend worden op de hulp van actieve leden van de Historische Vereniging ‘O.C. van Hemessen’.

“Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude”

Stichting cultuurDeze stichting is opgericht om te fungeren als “juridisch eigenaar” van Jacobswoud’s erfgoed- collecties met de doelstelling deze in stand te houden en zo mogelijk uit te breiden. De museumcollectie  en de omvangrijke collectie ansichtkaarten uit de voormalige verzameling van Jan Stigter zijn bij de stichting ondergebracht. Het is de bedoeling om ook de “collectie Stigter” te digitaliseren en via het internet zichtbaar maken.

Daarnaast geeft de stichting vorm aan de samenwerking tussen het museum en de historische vereniging .

 

 

Historische Vereniging ‘O.C. van Hemessen’

Tussen het museum en de historische vereniging bestaat al jaren een hechte vriendschappelijke band en deze zal door de huidige informatie-technologie nog intensiever gaan worden. In deze samenwerking zal ook de genoemde stichting een belangrijke plaats innemen. Er is nog veel werk te verzetten en dankzij de vrijwilligers is er de mogelijkheid dit te verwezenlijken. Maar er zijn ook donkere wolken op komst, de recente bezuinigingsmaatregelen maken het extra moeilijk om al deze projecten binnen afzienbare tijd te verwezenlijken. Het museum moet ‘commercieel’ worden om te kunnen voortbestaan. Er moeten nieuwe ideeën worden aangeboord om het museum “toekomst bestendig” te maken.

Wie het verleden niet kent, heeft geen toekomst!

Om dit verleden vast te leggen zodat ook de generaties na ons daar gebruik van kunnen maken wordt er, naast het digitaal vastleggen van de collectie, ook gewerkt aan:

– alle objecten (digitaal) te archiveren;
– de 8mm-film uit 1962 (geschonken door De Lofstem) op DVD uit te brengen;
– de collectie ansichtkaarten te digitaliseren;
– het museum, de stichting en de vereniging in één website onder te brengen;
– ruimere aandacht te schenken aan de recente geschiedenis van bedrijven en instellingen;

Om dit te verwezenlijken beschikte het museum slechts over een (in bruikleen geschonken) computer uit 2003 die maar net in staat is om een internetpagina te tonen. De goede voornemens dreigden hierop vast te lopen. Dank zij een financiële bijdrage van de Historische Vereniging heeft het museum een krachtige laptop en een vlotte handscanner kunnen aanschaffen. De Modelbouw Vereniging Woubrugge is zo vriendelijk om het museum te laten inloggen op hun internetverbinding.
Zonder zulke genereuze steun is het vrijwel onmogelijk om de genoemde projecten te realiseren.
Vanwege de bezuinigingen zijn scholen niet langer in de gelegenheid een bezoek aan het museum te brengen, maar met een website kan het museum wel naar de school. En met de website komt het museum niet alleen bij de mensen thuis, maar het komt ook bij bedrijven en instellingen. U kunt daar als ondernemer gebruik van maken door uw website op de website van het museum te vermelden. Een voorbeeld daarvan ziet u hieronder.
Door actieve betrokkenheid van de vrijwilligers, interesse en (ook financiële) steun uit de gemeenschap Woubrugge-Hoogmade heeft het museum niet alleen een rijke geschiedenis maar ook een glanzende toekomst.


Zie ook:

Historische Vereniging ‘Otto Cornelis van Hemessen’

Oude landkaarten

De geschiedenis van Woubrugge

De geschiedenis van Zuid-Holland. Gemeente Kaag en Braassem

Stichting Oud Alkemade

Cultuurhistorische Vereniging ‘Ter Aar

Historische vereniging Alphen aan de Rijn

Leiderdorps museum

 

 

 

4 thoughts on “Museum Van Hemessen

 1. Goedemorgen,
  In het boek “De polder vierambachtf” van Hans van der Wereld staat op pagina 23 een kaart uit 1660 afgebeeld van het gebied van de latere vierambachtspolder. Volgens het bijschrift zou deze kaart zich in het museum moeten bevinden.

  Ik zou u willen vragen of het mogelijk is een digitale kopie van deze kaart te bestellen in zodanig hoge resolutie dat alle tekst leesbaarbaar is. Is er ook iets meer bekend over deze kaart, bijvoorbeeld wie de opdrachtgever was?

  Bij voorbaat dank voor uw reactie.

  Met vriendelijke groet,
  Piet van der Plas

 2. Toevallig kwam ik uw museum op internet tegen.Ziet er mooi uit, met sympathieke teksten. Leuk om oude gereedschappen en andere apparaten te rubriceren als “probleemoplossers”. Het hele stuk, met plaatjes, zou het beste in uw plaatselijke en regionale kranten kunnen worden gezet om antwoorden (en nieuwe bezoekers) te krijgen. Een van de apparaten, de oude elektrische boormachine, vind ik werkelijk prachtig, Jopie Huisman had hem vast wel willen schilderen! Ik zag er verder geen gegevens over. Weet u misschien het merk en overige bijzonderheden? Als oude Nederlandse boormachines ken ik,als leek, eigenlijk alleen die van Van der Heem. In Wageningen, waar ik woon, werk ik als dichter en schrijver samen met beeldend kunstenaar Robbert Kamphuis. Hij schildert oude in onbruik geraakte apparaten, ik schrijf er teksten bij, zie http://www.miniogz.nl / collectie. MINIOGZ staat voor Ministerie van In Onbruik Geraakte Zaken. Met vriendelijke groet, Laurens van der Zee, Wageningen.
  PS Ter informatie: Het streekmuseum van Wageningen heet De Casteelse Poort.

  • Beste Laurens,
   Hartelijk dank voor deze mooie woorden. We zullen de informatie over de boormachine toesturen tezamen met foto’s van objecten die beslist je belangstelling hebben.
   De website van het miniogz hebben we met plezier gelezen en daar willen we jullie mee complimenteren.

 3. Tijdens het opruimen van oude boeken in de boekenkast kwam ik een catalogus van 1935 tegen van de hand van de heer Van Hemessen waarbij nieuwe vondsten worden beschreven en uitleg wordt gegeven. Ik hoop binnenkort op een zaterdagmorgen eens binnen te lopen want het lijkt me zeer interessant. Worden er ook rondleidingen met tekst en uitleg gegeven?

  Het valt mij op dat praktisch niemand van de huidige generatie weet dat er ooit een dorp Jacobswoude heeft bestaan. Ook het monument ter gedachtenis aan het dorp is niet bekend en jammer genoeg ook niet meer in goede staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-Spam Quiz: