logo brpap.pdf


De Stichting Cultureel Erfgoed Jacobswoude is opgericht bij notariële akte van 2
september 2008

De stichting heeft tot doel:

  1. Het bevorderen van de documentatie van de geschiedenis van de gemeente
    Jacobswoude en omliggende kernen en het openstellen daarvan ter
    bezichtiging door het publiek.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste
    zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door onbezoldigde vrijwilligers en bestaat
uit:
Voorzitter:
Ed Molenaar
Schouw 17
2481 CP Woubrugge
telefoon: 06 2905 6401
e-mail: ed.molenaar@ziggo.nl


Secretaris:
Anneke Zwarst-Groen
Van Eeghenstraat 40
2481 XS Woubrugge
telefoon: 0172 518 186 / 06 4451 4624
e-mail: a.h.zwarst@kpnmail.nl


Penningmeester:
Ton Meester
Cantharel 72
2403 RA Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172 518 560 / 06 8146 1919
e-mail: ton.meester@gmail.com


Bestuursleden:
Betty Kemper
Pim Laarmans
Roelf Scholma

Museum Van Hemessen

De stichting beheert het Museum Van Hemessen, Dokter Lothlaan 1 te Woubrugge.


Algemeen Nut Beogende Instelling
De stichting is met ingang van 2 september 2008 door de Belastingdienst aangemerkt
als culturele ANBI. Voor donateurs geldt een extra giftenaftrek.
Het fiscaal nummer van de stichting is 8199.45.870.
Donaties kunnen overgemaakt worden op de bankrekening NL21 RBRB 0963 4907 61
van de Stichting Cultureel Erfgoed
Meer informatie over donateurschap vindt u onder het hoofdstuk ANBI op onze
website.

Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.