Heropening Museum van Hemessen

Na een uitgebreide opknapbeurt van het Museum van Hemessen in Woubrugge, zal het museum weer toegankelijk zijn voor het publiek.

De openingstijd blijft zoals op de site is aangegeven elke zondag van 14.00 – 16.00 uur en op verzoek.

Zondag 18 november zal de eerste zondag zijn , dat het museum weer bezocht kan worden.

Het museum heeft een flinke gedaantewisseling ondergaan. Er is veel schilderwerk verricht  en er heeft een aanzienlijke herinrichting plaatsgevonden.

Conservator Jaap Haasbroek zal de 18e november aanwezig zijn en hij zal uitgebreid kunnen vertellen wat er zoal veranderd is

Nieuwe openingstijden Museum Van Hemessen in Woubrugge

Museum Van Hemessen aan de Dr. Lothlaan 1 in Woubrugge heeft de openingstijden gewijzigd. Was het museum tot 1 oktober ’s zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur te bezoeken, nu kunnen geïnteresseerden op zondag tussen 14.00 en 16.00 uur zien wat er aan historisch materiaal  bewaard is gebleven. De toegang tot het museum blijft gratis.

 

Onderzoek door het bestuur van de Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed bij andere historische musea in onze omgeving heeft uitgewezen dat openstelling op zondag voor bezoekers de voorkeur heeft.

Niet alleen de openingstijden zijn veranderd: momenteel wordt druk gewerkt aan de herinrichting van het Woubrugse museum, waardoor er in de toekomst meer, en overzichtelijker exposities gehouden kunnen worden.

 

Museum Van Hemessen,
Dr. Lothlaan 1,
Woubrugge

 

Wilt u meer weten? Stuur ons een mailtje

 

Fotobijschrift

Jaap Haasbroek en Anneke Zwarst zijn bezig met de herinrichting.

 

Personeel De Dageraad

Deze foto is geschonken door C. (Coby) Boer-Schijf. Het is een unieke opname van het personeel van De Dageraad. En daarmee is het een waardevolle aanwinst voor ons museum. Van een aantal mensen weten we hun naam, zoals: dhr en mw Van den Dool, Den Hertog, Piepenbrink. En waar Coby ons vol trots op wees: haar broer Jan Schijf. Ziet u nog meer bekenden? Of weet u waar en wanneer deze foto is genomen? We horen het graag.

 

 

Van Bep van der Laan, beter bekend als FotoBep kregen we het onderstaande namenoverzicht dat door Koos Rodenburg werd gemaakt. Hartelijk dank hiervoor.